امروز پنج شنبه 14 فروردين 1399 - Today: 2020/4/2
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

تصاویر عشایری
املاک تشکل ها واگذارمیشود
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان باپیگیری های همکاران اداره کل امورعشایرومدیرعامل شرکت تعاونی عشایری وحدت الشتراولین سنداملاک واگذارشده به تشکل های عشایری بنام شرکت تعاونی عشایری وحدت صادرگردید.
چهارشنبه 14 اسفند 1398 - 13:50
آب شرب 300خانوارعشایری تامین شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان: باهمت وتلاشاداره کل امورعشایرلرستان ،مساعدت آب منطقه ای ،قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه ناحیه لرستان وآب وفاضلاب روستایی یک حلقه چاه عمیق درمنطقه عشایری دادآبادحفرگردید.براساس آزمایشات تست اولیه پمپاژچاه فوق الذکر30لیتردرثانیه آبدهی داردکه باتجهیزآن آب شرب 300خانوارعشایرمرتفع میگردد.
چهارشنبه 14 اسفند 1398 - 13:13
تشکیل جلسه ستادبحران دراداره امورعشایرشهرستان پلدختر
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان درمورخه 5/12/98برابرگزارشات هواشناسی وتشکیل جلسه ستادبحران استانداری محترم لرستان درخصوص احتمال وقوع سیل آقای مهندس کریمی مدیرکل امورعشایرجلسه ستادبحران دردفتراداره امورعشایرشهرستان پلدخترتشکیل دادنددراین جلسه ازمدیروپرسنل خواستند که تدابیرلازم رادرخصوص سیل وحوادث احتمالی بیندیشن وی همچنین ازانبارهای سراب حمام دیدن کرد
چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 14:24
بازدیدازمناطق عشایری شهرستان پلدختر
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان درمورخه5/12/98آقای مهندس کریمی ازمناطق عشایری شهرستان پلدختربازدیدکردندوبه عشایردرخصوص احتمال سیل درروزهای سه شنبه وچهارشنبه تذکراتی دادندوازآنهاخواستندکه آمادگی کامل جهت مقابله باهرگونه مشگلی راداشته باشندوی همچنین جلسه ستادبحران بامدیروهمکاران اداره امورعشایرشهرستان پلدخترداشتندوبرآمادگی پرسنل این اداره برای مقابل باسیل احتمالی تاکیدکردند.لازم به ذکراست که درمناطق قشلاقی (انبارهای سراب حمام وقلعه رزه)علوفه دامی،آردونفت به مقدارکافی موجودمیباشد.
چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 14:19
آقای مهندس کریمی بافرماندارپلدختردیدارکرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان درمورخه5/12/98آقای مهندس کریمی مدیرکل امورعشایرباآقای رضایی فرماندارمحترم شهرستان پلدختردیداروگفت وگوکردنددراین دیدارآقای مهندس کریمی برآمادگی کامل این اداره کل درجهت مقابله باخسارات احتمالی سیل درمناطق عشایری تاکیدکردندوی بیان داشت که درانبارهای سراب حمام وقلعه رزه علوفه دامی نفت سفیدوآردبرای عشایرموجودمیباشد.
چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 14:17
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com