امروز يك شنبه 31 تير 1397 - Today: 2018/7/22
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :118014
بازدید امروز:1

تصاویر عشایری
جلسه شورای اداری
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایراستان لرستان درمورخه 97/4/25ساعت 9 صبح جلسه شورای عشایری شهرستان چگنی باحضورفرماندارومعاون مدیرکل امورعشایراستان واعضای شورای عشایری شهرستان درسالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزارگردید.وبه بحث مشکلات عشایرشهرستان پرداختند.
دوشنبه 25 تير 1397 - 13:34
بازدید
به گزارش روابط عموی اداره کل امورعشایرایران آقای دکترعلایی قائم مقام محترم سازمان امورعشایرایران ازمناطق عشایری استان لرستان ومنطقه توریستی کهمان الشتروسپس ازانبارومرکزخریدگندم کشاورزان شرکت تعاونی عشایری وحدت شهرستان الشتردرمورخه97/4/24بازدیدبعمل آوردند
دوشنبه 25 تير 1397 - 12:27
بازدید
به گزارش روابط عموی اداره کل امورعشایرایران آقای دکترعلایی قائم مقام محترم سازمان امورعشایرایران ازمناطق عشایری استان لرستان ومنطقه توریستی کهمان الشتروسپس ازانبارومرکزخریدگندم کشاورزان شرکت تعاونی عشایری وحدت شهرستان الشتردرمورخه97/4/24بازدیدبعمل آوردند
دوشنبه 25 تير 1397 - 12:24
انتصاب
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایراستان لرستان طی حکمی ازطرف آقای مهندس قندالی رئیس محترم سازمان امورعشایرایران وباحضور آقای دکترعلایی مقدم قائم مقام محترم سازمان وآقای دکترپازکی مدیرکل محترم طرح برنامه سازمان ومهندس سپهوندمدیرمحترم حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی لرستان وهمه ی همکاران آقای مهندس سعیدکریمی بعنوان سرپرست اداره کل امورعشایراستان لرستان منصوب شدند
دوشنبه 25 تير 1397 - 12:05
انتصاب
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایراستان لرستان طی حکمی ازطرف آقای مهندس قندالی رئیس محترم سازمان امورعشایرایران وباحضور آقای دکترعلایی مقدم قائم مقام محترم سازمان وآقای دکترپازکی مدیرکل محترم طرح برنامه سازمان ومهندس سپهوندمدیرمحترم حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی لرستان وهمه ی همکاران آقای مهندس سعیدکریمی بعنوان سرپرست اداره کل امورعشایراستان لرستان منصوب شدند
دوشنبه 25 تير 1397 - 12:02
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com