امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

02:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

برگزاری دومین جلسه تهیه و تدوین برنامه هفتم

دومین جلسه تهیه و تدوین برنامه هفتم اداره‌کل امور عشایر لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور عشایر لرستان در مورخه۲۳ دی ۱۴۰۰ دومین جلسه تهیه و تدوین برنامه هفتم اداره‌کل امور عشایر لرستان در محل دفتر مدیر کل با حضور کلیه اعضاء راس ساعت مقرر تشکیل گردید.
در این جلسه آقای مهندس رحیمی رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی بعنوان دبیر جلسه توضیحاتی در خصوص تهیه و تدوین وضع موجود بر اساس برنامه ششم و با توجه به نامه مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران ارائه نمودند. آنگاه حاضرین نسبت به مطالب بیان شده به ارائه نقطه نظرات خود در این‌خصوص پرداختند. سپس تصمیماتی اتخاذ گردیدتادرجلسه آتی برای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت انعکاس به استان خوزستان بعنوان استان معین ارسال گردد.