امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

07:28

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

برگزاری دوره آموزشی حسابداری با هدف تقویت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان عشایری

مشارکت فعال زنان عشایری در دوره‌های آموزش


زنان از مهم‌ترین عوامل اساسی در حفظ و رونق اقتصادی و نیز پایداری جوامع عشایری و روستایی است. از زنان عشایری و روستایی به عنوان عناصر فعال در سرمایه‌گذاری و ریشه‌کن کردن فقر می‌توان نام برد. آمار و ارقام بالای مشارکت زنان در فعالیت‌های تولیدی گواهی بر این مطلب است که هر جا سخن از فعالیت تولیدی بوده نام زن عشایری و روستایی نیز به دنبال آن آمده است. درهمین راستا اداره کل امور عشایر استان (اداره امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی) در مورخه ۶ دیماه ۱۴۰۰ با هدف تقویت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان عشایری و توانمندسازی زنان عشایری یک دوره آموزشی حسابداری با حضور مدیران عامل و حسابداران صندوق‌های خرد زنان استان در سالن جلسات اداره کل امور عشایر لرستان برگزار نمود.

برگزاری دوره آموزشی خرد زنان