امروز :

9 بهمن 1400

ساعت :

14:47

اداره کل امور عشایر استان لرستان

برگزاری دوره آموزشی حسابداری با هدف تقویت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان عشایری

مشارکت فعال زنان عشایری در دوره‌های آموزش


زنان از مهم‌ترین عوامل اساسی در حفظ و رونق اقتصادی و نیز پایداری جوامع عشایری و روستایی است. از زنان عشایری و روستایی به عنوان عناصر فعال در سرمایه‌گذاری و ریشه‌کن کردن فقر می‌توان نام برد. آمار و ارقام بالای مشارکت زنان در فعالیت‌های تولیدی گواهی بر این مطلب است که هر جا سخن از فعالیت تولیدی بوده نام زن عشایری و روستایی نیز به دنبال آن آمده است. درهمین راستا اداره کل امور عشایر استان (اداره امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی) در مورخه ۶ دیماه ۱۴۰۰ با هدف تقویت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان عشایری و توانمندسازی زنان عشایری یک دوره آموزشی حسابداری با حضور مدیران عامل و حسابداران صندوق‌های خرد زنان استان در سالن جلسات اداره کل امور عشایر لرستان برگزار نمود.

برگزاری دوره آموزشی خرد زنان