امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

04:28

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

برگزاری جلسه ارتقاء هماهنگی در توزیع نهاده‌های دامی

جلسه ارتقاء هماهنگی در توزیع نهاده‌های دامی دامداران روستایی و عشایری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان جلسه ارتقاء هماهنگی در توزیع نهاده‌های دامی دامداران روستایی و عشایری به ریاست دکتر حسنی مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور مهندس نجیب زاده معاون بهبود تولیدات دامی، مهندس هوشنگ نورمحمدی مدیر کل امور عشایراستان، مهندس موموندی مدیر امور دام و سایر اعضاء در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.
دکتر حسنی مقدم در این جلسه بر توزیع نهاده‌های دامی با مدیریت یکپارچه برمبنای “سامانه توزیع هوشمند مالیار” تاکید کرد و گفت؛ سامانه مالیار به صورت متمرکز همچنان ثبت نام متقاضیان را انجام دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه از توزیع نهاده به شکل “جو” خودداری شود تصریح کرد ترکیب جو، ذرت، کنجاله سویا، تفاله چغندر حجم بیشتری از کنسانتره تولید می شود.
وی در پایان گفت: ۷ تا ۸ کیلوگرم کنسانتره برابر با ۱۲ کیلوگرم جو ارزش غذایی دارد.