امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

10:28

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

تعاونی های عشایری

تعاونی های عشایری

نام تشکل¬های عشایری(شرکت تعاونینام شهرستانسال تاسیسنام مدیر عاملتعداد سهامداران
و اعضا
تعداد سهامداران و اعضاتعداد نیروهای شاغل در شرکتشماره همراه
اتحادیه تعاونی‌های عشایری شهید مبشرلرستان1361مهرداد ضرونی8 شرکت تعاونی1509167163502
شرکت تعاونی مالک اشترخرم آباد1361یحیی خدادادی6300509160833284
شرکت تعاونی هشتم شهریورپلدختر1361سیدمجتبی
گندابی
24007309166673931
شرکت تعاونی محمد رسول الله(ص)کوهدشت و
رومشکان
1362علی‌جعفر اسماعیلی کرگانی24606409161594708
شرکت تعاونی بابا بزرگدلفان1382سردار رضایی17002309165672235
شرکت تعاونی وحدتسلسله1361جلال ولی‌پور15003509120565468
شرکت تعاونی والفجردورود136135004
شرکت تعاونی هجرتالیگودرزمنصور میرزایی3857209126130079
شرکت تعاونی سفیدکوهچگنی1394آقامحمد امیری4703309166599558