امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

02:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه اداره کل امور عشایر به منظور برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی حوزه‌های عشایری به ویژه مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاعات آماری مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی، نهادهای پژوهشی را با ارائه درخواست در اختیارشان قرار می‌دهد.

  • هدف:

برنامه‌ریزی دقیق کاربردی در حوزه فعالیت‌های جامعه عشایری

  • مسئولیت:

طبق آئین‌نامه ساماندهی عشایر و قوانین و مقررات بالادستی

  • تعهدات متقابل خدمت‌گیرندگان و دستگاه‌ اجرایی:

صرفا از آمارهای دریافتی در راستای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه عشایری استفاده کرده و از ارائه آمار و نتایج حاصل به سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی خودداری کند. و در آخر نتایج حاصل از پژوهش‌ها و کاربردهایی که این آمار داشته به مجموعه امور عشایر ارائه گردد.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها

ارائه خدمت رایگان می‌باشد.

  • دوره عملکرد:

در طول سال انجام می‌شود.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

به صورت دائمی و مستمر ارائه می‌شود.