امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

08:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «تامین و توزیع نهاده‌های دامی توسط تشکل‌های عشایری»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه اداره کل امور عشایر در صدد تامین و توزیع نهاده‌های دامی بوسیله تشکل‌های عشایری بین عشایر می‌باشد.

  • هدف:

شبکه تعاونی‌های عشایری در راستای وظایف حمایتی و هدایتی، وظیفه تهیه و تامین نهاده‌های دامی با نازلترین قیمت ممکن را در زمان مناسب بر عهده دارند.

  • مسئولیت:

طبق شرح وظایف سازمان امور عشایر و بر اساس اساسنامه شرکت تعاونی عشایری

  • تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی شرایط مناسب جهت تهیه و تامین نهاده‌های دامی را برای شرکت‌های تعاونی فراهم نماید و شرکت‌های تعاونی نسبت به توزیع نهاده بین عشایر اقدام نمایند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

توزیع نهاده‌های دامی بر اساس قیمت مصوب می‌باشد و هزینه‌ای برای توزیع دریافت نمی‌شود.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه توافق‌نامه

با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی تشکل‌های عشایری طبق اساسنامه، تهیه و توزیع نهاده‌های دامی است. این خدمت در سال‌های آتی نیز ادامه دارد.