امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

14:28

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «نظارت و حسابرسی تشکل‌‌های عشایری»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه اداره کل امور عشایر لرستان درصدد نظارت بر اجرای امور شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی عشایری استان و بررسی کلیه حساب‌ها، دفاتر، اسناد و صورت‌های مالی آنها و رسیدگی به شکایت‌ها در رابطه با شرکت‌ها و اتحادیه عشایری می‌باشد.

  • هدف:

نظارت بر امور شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی عشایری

  • مسئولیت:

طبق آئین نامه ساماندهی عشایر و اساسنامه بالادستی، اداره کل امور عشایر ملزم به نظارت و حسابرسی از اتحادیه و شرکت‌های تعاونی عشایری است.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی در جهت انجام بهتر امور مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی عشایری، نسبت به انجام حسابرسی و نظارت شرکت‌ها فعالیت می‌کند و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه عشایری نیز ملزم به رعایت دقیق مقررات و قوانین در انجام امور و فعالیت‌های خود هستند.

  • هزینه ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمت برای استفاده کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می شود.

  • خاتمه توافق‌نامه:

با توجه به لزوم نظارت و حسابرسی تشکل‌های عشایری، ارائه این خدمات در سال‌های آتی ادامه دارد.