امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

07:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

آدرس ادارات

آدرس ادارات امور عشایر استان لرستان

ادارهآدرس
اداره کل امور عشایر لرستانخرم آباد - میدان 22بهمن(میدان کیو) - بلوار ولایت - یک کیلومتری جاده الشتر -کد پستی 6817641633
اداره امور عشایر شهرستان خرم آبادخرم آباد - میدان بسیج - کد پستی 6817641633
اداره امور عشایر شهرستان پلدخترپلدختر - خیابان امام خمینی(ره) جنب هتل شهرداری - کدپستی 6851916713
اداره امور عشایر شهرستان الیگودرزالیگودرز - خیابان مدرس- ساختمان جهاد کشاورزی - کد پستی 9881867311
اداره امور عشایر شهرستان دوروددورود - خیابان 60 متری جنب نیروی انتظامی - کد پستی 6881678967
اداره امور عشایر شهرستان سلسله الشتر - روستای گل زرد جنب جایگاه سی¬ان¬جی – کد پستی 6895195158
اداره امور عشایر شهرستان دلفاننورآباد - میدان فردوسی انتهای کشتارگاه – کدپستی 6831795399
اداره امور عشایر شهرستان کوهدشتکوهدشت - کیلومتر 2 جاده زانوگه - کد پستی 6841613532
اداره امور عشایر شهرستان چگنیسراب دوره - جنب فرمانداری - کد پستی 6877194671
اداره امور عشایر شهرستان رومشکانچغابل - میدان امام خمینی(ره) - سمت آموزش و پرورش - بالاتر از پاسگاه انتظامی