امروز :

30 شهریور 1400

ساعت :

05:45

اداره کل امور عشایر استان لرستان

میز خدمت حضوری

لیست خدمات دستگاه :

عنوان خدمتعنوان زیر خدمتشناسه زیر خدمت
ارائه خدمات به تشکل های عشایری- نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری
- واگذاری اراضی مستحدثات به تشکل های عشایری
- آموزش ارکان و تشکل های عشایری
13022250100
13022250101
13022250102
18052450103
ارائه خدمات فنی و زیر بنایی و حمایتی- آبرسانی سیار به عشایر
- تامین و توزیع نهاده های دامی
- تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
- احداث، مرمت و نگهداری راه عشایر
- تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری
- تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
- برق رسانی به مناطق عشایری
- آماده سازی سایت اسکان عشایر
- تامین آب شرب و فاضلاب عشایر
- آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر
15032451100
13022451101
13022451102
13022451103
13022451104
13022451105
13022451106
13022451107
13022451108
13022451109
ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر- ارائه آمار واطلاعات تخصصی عشایر
- ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر اطلاعات تخصصی عشایر
15032452100
15032452101
تامین و توزیع سوخت فسیلی در مناطق عشایری و توسعه انرژی های نو- احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری
- ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
- تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدید پذیر به عشایر
15032453100
13012453101
13012453102