امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

07:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

اهداف و وظایف

هدف و وظایف اساسی:

الف – هدف:

 • ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

ب – وظایف اساسی:

 • مطالعه و شناسائی امکانات و نیازمندی‌های دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.
 • تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک.
 • فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور.
 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روش‌های بهره‌برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاه‌های استقرار دام و انتظار دام. پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارهاه‌های صنعتی و سردخانه‌ها و کارخانجات و تهیه غذای دام  و تبدیل فرآوردهای دامی رأساً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی دامداری.
 • احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناگاه‌ها و انبارهای ذخیره علوفه دام وتأمین آب رأساً یا با خودیاری عشایر.
 • نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.
 • کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنائی، احداث رایگان و اعطای وام.
 • تهیه و تنظیم و اجرا با همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.
 • کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده‌های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.
 • فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه‌های مصوب و نظارت بر مصرف آن.
 • کمک به تشکیل تعاونی‌های تولید، توزیع، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.
 • همکاری با سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه‌های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان‌یافته.

واحدهای استانی:

 • شناسائی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات.
 • شناسائی امکانات و پتانسیل‌های بالقوه در مناطق عشایری.
 • مطالعه کانون‌های مستعد توسعه مناطق عشایری.
 • جایگزینی سوخت فسیلی به منظور حفظ و احیاء مراتع، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم.
 • نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و عملی و مرتع‌داری.
 • تهیه و تنظیم آمار و جمعیت، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق‌گاه‌های عشایر.
 • بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دام‌ها و خدمات عمرانی و امور زیر بنائی.
 • فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد و گسترش فعالیت‌های تعاونی‌های عشایری.
 • ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف دامداری و …….عشایر.
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام جهت امور کشاورزی، دامداری و دامپروری و علوفه کاری، زنبورداری، امور شیلات، گیاهان داروئی و صنعتی و صنایع دستی تبدیلی.
 • شناسائی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به اسکان.
 • برنامه‌ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه‌ای.
 • نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونی‌های عشایری حوزه فعالیت استان.
 • پیگیری و فراهم نمودن زمینه‌های اجرائی خط مشی‌های ابلاغی سازمان امور عشایر.
 • انجام امور اداری و مالی مربوطه.

واحدهای شهرستانی:

 • جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تولیدی عشایر در منطقه عملیات (زیست‌بوم)
 • تشخیص و تعیین نیازمندی‌های عشایر منطقه در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی، آب مورد نیاز دام‌ها در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تأمین آنها
 • انجام کمک‌های لازم برای تأسیس تعاونی‌ها و توسعه و تشویق فعالیت‌های تعاونی در مناطق عشایری.
 • همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل‌ و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر.
 • ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه.
 • ترویج روش‌های نوین، دامداری، دامپروری و علوفه‌ کاری.
 • انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، سدهای خاکی چاه‌های مالداری و تأمین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دام‌ها.
 • تهیه علوفه در ایستگاه‌های استقرار دام و پرواربندی دام‌های عشایر.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیت‌های صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تأمین خدمات زیربنائی مورد نیاز.
 • فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری، دامپروری و علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبور داری، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی.
 • اقدام در تأمین خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه‌های مصوب.
 • تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رسان در مناطق عشایری.
 • ترویج و آموزش شیوه‌های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری.
 • انجام خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق عشایر.