امروز :

9 بهمن 1400

ساعت :

04:35

اداره کل امور عشایر استان لرستان

۴۰۰ میلیارد تومان خسارت خشکسالی به عشایر لرستان

سیدضیاء موسوی‌نیا مدیرکل امور عشایر لرستان در دیدار با رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به جمعیت ۱۴ هزار و ۶۰۰ خانواری عشایر استان، گفت: امسال بارندگی کمی داشتیم و رشد گیاه کم شده و ۴۰۰ میلیارد تومان در خشکسالی به دام و زراعت و باغ‌های عشایر استان خسارت وارد شده است. سیدضیاء موسوی‌نیا… ادامه خواندن ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت خشکسالی به عشایر لرستان