امروز :

9 بهمن 1400

ساعت :

14:33

اداره کل امور عشایر استان لرستان

تعاونی‌های عشایری

تعاونی‌های عشایری عشاير جماعتي مي‌باشند كوچرو كه داراي دو زيستگاه متفاوت در دو منطقه ييلاق و قشلاق كه عمده ترين فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي آنها دامداري و امرار معاش زندگيشان مبتني به توليدات دامي ومهمترين درآمدشان از طريق فروش بخشي از دام مازاد و فرآورده‌هاي دامي و صنايع دستي است. ولي آنچه مهم و حائز… ادامه خواندن تعاونی‌های عشایری