امروز :

7 خرداد 1403

ساعت :

01:30

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «آموزش و ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عشایر» مقدمه: با این توافق‌نامه اداره کل امور عشایر استان درصدد بررسی و نیازسنجی جامعی عشایری برآمده که پس از نیازسنجی آموزش‌های مور نیاز نسبت به هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام می‌نماید. هدف: آموزش و ترویج امورات مرتبط… ادامه خواندن توافق‌نامه سطح خدمت