امروز :

7 خرداد 1403

ساعت :

03:13

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راه‌سازی، تأمین آب شرب و همچنین زیرساخت‌های تولیدی به عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ عشایر اجرا می‌شود. علاوه بر آن، تسهیل در امر کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و نیز جوان‌پسند نمودن کوچ از نتایج اجرای این طرح است.

جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان را در طول برنامه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

ردیفپروژهواحدکارتا پایان برنامه چهارماز 89 تا 92از 92 تا 97جمع
1آبشخور دامباب595984211397940
2لایروبی و مرمت قنواترشته60182231706411
3بند خاکیمورد317812337
4بهسازی چشمهدهنه22705066933469
5آموزش عشایرنفر/ روز1279639931811923761565196
6نگهداری راهکیلومتر909641745318960127377
7راه گشاییکیلومتر323312252205536638
8احداث راه عشایریکیلومتر29640131276231714
9آبرسانی با تانکرخانوار/ سال70654785354180141972042
10سرویس های یهداشتیدستگاه16301783852193
11حفر چاهحلقه2057791142250
12احداث آب انبارمتر مکعب7465331124819557777338
13تاسیسات خدمات عشایریمورد25511936410
14احداث انبار علوفهمتر مربع495973336411257045
15احداث پلدهنه7341472381119