امروز :

9 بهمن 1400

ساعت :

13:52

اداره کل امور عشایر استان لرستان

آرشیو خبر و اطلاعیه

آرشیو خبر و اطلاعیه

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر» مقدمه: با این توافق‌نامه‌ها ارائه اطلاعات مکانی توصیفی

ادامه مطلب>

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه‌های دولتی به عشایر» مقدمه: با این توافق‌نامه بررسی، نیازسنجی، انعکاس

ادامه مطلب>