امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

15:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

برگزاری جلسه آیین‌نامه ساماندهی و همکاری مشترک با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

در مورخه ۱۴۰۰/۷/۶ جلسه‌ای در راستای آیین نامه ساماندهی و همکاری مشترک با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر معاونت توسعه منابع انسانی اداره کل باحضور نماینده ولی فقیه و معاونت امور فرهنگی ارشاد اسلامی برگزار گردید. در ابتدای جلسه معاونت توسعه منابع انسانی اداره کل امور عشایر آقای مهندس غلامیان درخصوص جامعه عشایری و نیازهای این جامعه مولد ایراد سخن نمودند و در خصوص آیین نامه ساماندهی و بحث ساماندهی به عشایر که بعنوان جامعه سوم محسوب میشوند و نیازهای این جامعه همانند جوامع شهری و روستایی برآورده شود صحبت نمودند.در ادامه جلسه مهندس نیازی معاونت امور فرهنگی ارشاد اسلامی گفت یکی از دغدغه های ارشاد اسلامی جوامع روستایی و عشایری است که با سپاه سازندگی همکاری هایی در این زمینه صورت گرفته و لی نیاز است برای جامعه عشایری مراکزی تعریف شود و نمایندگانی به اداره ارشاد اسلامی معرفی شود تابتوان نیازهای فرهنگی مناطق عشایری راشناسایی کرد و با تمام وجود در حوزه عشایری عدالت فرهنگی بوجود آید. وی گفت سایر ادارات نیز در کنار همه مسائل باید خدمات فرهنگی را نیز به جامعه عشایری ارائه دهند.