امروز :

5 اردیبهشت 1403

ساعت :

08:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

بازدید مدیرکل امور عشایر لرستان از مجتمع انبارهای قله رزه

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر لرستان سیدضیا موسوی‌نیا به همراه مهرداد ضرونی مدیرعامل اتحادیه عشایری در مورخه ۳۱ شهریور از محل مجتمع انبارهای قلعه رزه بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید و بررسی از انبارها و سوله‌های ذخیره نهاده‌های دامی گفتند: بقایای نیشکر شامل سرشاخه، پیت، باگاس و ملاس یکی از پسماندهای کشاورزی است که می‌تواند بخش بزرگی از نیاز خوراک دام را تامین کند.

با توجه به خشکسالی امسال و کمبود نهاده‌های دامی، ایشان استفاده از سرشاخه‌های نیشکر برای کمک به تامین بخشی از خوراک دام برای عشایری را یک ضرورت دانستند. همچنین با توجه به محدودیت منابع آب و خاک حاصلخیز، فقر مراتع و کمبود علوفه در کشور و افزایش نیاز به خوراک دام به دلیل گسترش کمی و کیفی دامپروری ایشان گفتند موضوع شناسایی و استفاده بهینه از منابع جدید در تغذیه دام بایستی جزء اولویت ها قرار گیرد. سیدضیا موسوی‌نیا با اشاره به اینکه سر شاخه نیشکر حدود ۲۵ درصد از کل تولید زراعت نیشکر را شامل می‌شود که ارزش غذایی بالایی دارد، به نحوی که پروتئین خام و انرژی‌زایی آن نسبت به کاه غلات بالاتر است و می‌توان آن را در ردیف علوفه‌های متوسط طبقه‌بندی کرد.