امروز :

7 خرداد 1403

ساعت :

00:34

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

 توافق‌نامه سطح خدمت ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر لرستان به منظور تسهیل سوخت‌رسانی در مناطق عشایری و مشارکت بیشتر عشایر در امر توزیع سوخت فسیلی ادارات امور عشایر شهرستان اقدام به معرفی متقاضیان عاملیت توزیع سوخت فسیلی به شرکت پخش فراورده‌های نفتی می‌نماید تا سهمیه مربوط به خانوارهای عشایری تحت پوشش را دریافت و توزیع نمایند.

  • هدف:

تسهیل اخذ سهمیه سوخت فسیلی عشایر

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد به بند 5 تبصره 3 ماده 11 تصویبنامه شماره 18688/ت32467ه مورخ 29/3/1384 هیات وزیران، آیین نامه ساماندهی عشایر، ماده 59 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به معرفی نماینده توزیع سوخت فسیلی به شرکت پخش فراورده‌های نفتی به منظور اخذ سهمیه سوخت و توزیع در مناطق عشایری می‌نماید.

  • تهعدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

اداره کل امور عشایر مکلف به تامین سوخت فسیلی( توزیع سیلندر گاز و نفت سفید) برای 7000خانوار در سال است. متقاضی می‌تواند از طریق سامانه نسبت به درخواست تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنتی اقدام نماید. ضمنا متقاضیان می‌توانند بصورت حضوری با مراجعه به دستگاه‌های شهرستانی و به صورت جهت احراز صلاحیت و تحویل مدارک اقدام نمایند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

عشایر فقط نسبت به پرداخت بهای گاز مایع و نفت سفید به قیمت مصوب در شهر اقدام می‌نمایند و هزینه مربوط به حمل سوخت توسط ادارات امور عشایر شهرستان‌ها تامین می‌گردد.

  • دوره عملکرد:

اداره کل امور عشایر پس از بررسی درخواست متقاضی، طی مدت 4 تا 6 روز نسبت به معرفی 10 نفر و یا شرکت تعاونی عشایری در سال به شرکت پخش فراورده‌های نفتی اقدام می‌نماید تا نسبت به اخذ سهمیه سوخت فسیلی عشایر در شهرستان اقدام نماید.

  • خاتمه توافق‌نامه:

این خدمت بنا به درخواست متقاضیان هر سال استمرار خواهد داشت.