امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

12:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق نامه سطح خدمت «احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر استان به منظور رفاه عشایر و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اقدام به احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری می‌نماید.

  • هدف:

به منظور رفاه و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و کوتاهتر نمودن فاصله جایگاه دخیره سوخت فسیلی با منطقه سکونت عشایر به منظور کاهش هزینه حمل سوخت

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر لرستان به استناد بند (ب) ماده (۵) فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، موافقت‌نامه شماره (۴۰۹۰۵۰۰۵) مطالعات جامع و عملیاتی ساماندهی عشایر،بند (5) تبصره (3) ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره (۱۸۶۸۸/ت۳۲۴۶۷ ه) مورخ ۲۹/۳/۸۴ هیات وزیران و آئین‌نامه ساماندهی عشایر اقدام به ارائه خدمت احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

اداره کل امور عشایر استان مکلف به احداث سوخت فسیلی بنا به درخواست متقاضیان می‌باشد. متقاضی می‌تواند از طریق سامانه نسبت به درخواست مورد نظر بصورت اینترنتی اقدام نماید. ضمنا متقاضی می‌تواند بصورت حضوری با مراجعه به دستگاه‌های شهرستانی و بصورت غیر الکترونیک جهت احراز هویت و تحویل مدارک اقدام نماید.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

هزینه این خدمت رایگان است.

  • دوره عملکرد:

اداره کل امور عشایر پس از بررسی درخواست متقاضی طی مدت 4 تا 6 ماه نسبت به احداث جایگاه سوخت فسیلی اقدام می‌نماید.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

این خدمت بنا به درخواست متقاضیان در سال‌های آتی قابل ارائه خواهد بود.