امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

07:31

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه‌ها ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر بررسی می‌گردد.

  • هدف:

به منظور تعیین پراکندگی خانوار و دام عشایری در عرصه‌های جغرافیایی استان از طریق سامانه اطلاعات مکانی نقشه‌های زیست‌بوم عشایری، سامانه و سامان‌های عرفی، کانون‌های توسعه، ایلراه‌های استان و … تهیه، جمع‌آوری، پردازش و بروزرسانی می‌شود.

  • مسئولیت:

طبق بند الف ماده 5 فصل دوم اساسنامه سازمان امور عشایر ایران مورخ 08/12/1353 و ماده 3 آیین نامه اجرایی ساماندهی عشایر تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 18688/ت32467 مورخ 29/3/1384 انجام میشود.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی و ارائه مدارک مورد نیاز اعلامی در سامانه برداشت اطلاعات مکانی و تهیه نقشه‌های سامانه‌های عرفی و کانون‌های توسعه توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرد.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمت برای استفاده‌کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

با توجه به بروزرسانی اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر استان در سال‌های آتی  استمرار می‌یابد.