امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

12:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «آموزش و ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عشایر»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه اداره کل امور عشایر استان درصدد بررسی و نیازسنجی جامعی عشایری برآمده که پس از نیازسنجی آموزش‌های مور نیاز نسبت به هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام می‌نماید.

  • هدف:

آموزش و ترویج امورات مرتبط با دستگاه‌های مرتبط با جامعه عشایری در مباحث کشاورزی، شیلات، صنایع دستی و …

  • مسئولیت:

نیازسنجی و همکاری با دستگاه‌های مرتبط و نظارت بر اجرای دقیق آموزش‌های به عشایر استان

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی در جهت انجام بهتر امور مرتبط با برگزاری آموزش‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی به عشایر، موظف به نظارت بر انجام فعالیت دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمات برای استفاده‌کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

با توجه به به لزوم و نیاز جامعه عشایری به آموزش‌های مختلف به منظور ارتقاء سطح سواد و دانش و استفاده از روش‌های نوین در زندگی عشایر، ارائه این خدمت در سال‌های آتی ادامه دارد.