امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

08:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر به منظور بهبود زندگی، توسعه شاخص‌های انسانی و رفاه اجتماعی عشایر و اسکان دائم و سطح برخورداری از آب آشامیدنی و سالم برای آنها اقدام به انتقال شبکه آب عشایری می‌نماید. برای تامین آب مورد نیاز کانون‌های هدایتی و خودجوش از کلیه منابع موجود از جمله چشمه، قنات و رودخانه بهره‌برداری می‌نماید. و در صورت نیاز اقدام به حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، ایستگاه پمپاژ آب، خطوط انتقال آب و احداث تصفیه خانه می‌نماید.

  • هدف:

بهبود زندگی، توسعه شاخص‌های انسانی و رفاه اجتماعی عشایر و اسکان دائم و سطح برخورداری از آب آشامیدنی و سالم

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد بند «5» ماده «۵»  فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال ۱۳۵۳، موافقت‌نامه شماره «۰۹۰۵۰۰۵» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «1» و بند «3» ماده «۱۱» تصویب نامه شماره «۱۸۹۸۸/ت ۵۳۲۶۹۷» مورخ ۱۳۸٤/۳/۲۹ هیات وزیران، نامه شماره «۲۶۰۷۵۵۱۰۲۷» مورخ ۱۳۸۹/۵/۹۲ دبیر هیات دولت اقدام به تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر در مناطق عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می‌تواند از طریق سامانه نسبت به تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنتی و یا تلفن درخواست تامین آب شرب و برای احراز هویت به اداره شهرستان مراجعه نماید.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمات برای استفاده کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت یک بار برای همیشه برای هر خانوار انجام می‌پذیرد.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر جزو پروژه‌های است که اگر در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نظر تصویب گردد ادامه می‌یابد.