امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

08:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق نامه سطح خدمت آماده سازی سایت اسکان

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر به منظور بهبود زندگی، توسعه شاخص‌های انسانی و رفاه اجتماعی و اسکان دائم اقدام به آماده‌سازی سایت اسکان عشایری می‌نماید و برای ساخت معابر محل اسکان نیز بر مبنای نقشه‌های اجرایی حاوی جزئیات لازم و طراحی هندسي معابر محل اسکان یا شهرک اقدام می‌نماید. نقشه برداری، عملیات خاکی و تسطیح و رگلاژ بستر معابر و مسیرها و سپس اجرای روسازی با رویه شني، دفع و هدایت آب‌های سطحی در کنار معابر و جدول‌گذاری و آسفالت معابر از جمله سایر اقداماتی است که برای این منظور صورت می‌پذیرد.

  • هدف:

بهبود زندگی، توسعه شاخص‌های انسانی و رفاه اجتماعی عشایر و اسکان دائم

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد بند ب ماده 5 فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب ۱۳۵۳ ، موافقت‌نامه شماره «۰۹۰۵۰۰۵» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «۳» و بند «6» ماده «۱۱» تصویب نامه شماره «۱۸۹۸۸/ت ۵۳۲۶۹۷» مورخ ۱۳۸٤/۳/۲۹ هیات وزیران، نامه شماره «۲۶۰۷۵۵۱۰۲۷» مورخ ۱۳۸۹/۵/۹۲ دبیر هیات دولت اقدام به ارائه خدمت آماده سازی سایت اسکان به عشایر می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می تواند از طریق میزخدمت نسبت به در خواست تامین خدمات مورد نظر بصورت اینترنتی و یا حضوری درخواست آماده سازی سایت اسکان اقدام نماید.

  • هزینه ها و پرداخت ها:

ارائه این خدمت برای استفاده‌کنندگان هزینه ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

این خدمت یک بار برای همیشه برای هر خانوار انجام می‌پذیرد.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

آماده سازی سایت اسکان به عشایر جزو پروژه‌هایی می باشد که اگر در موافقتنامه‌ها اعتبار مورد نیاز تصویب گردد این خدمت ارائه می‌گردد.