امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

12:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «برق‌رسانی به مناطق عشایری»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر به منظور بهبود زندگی، توسعه شاخص‌های انسانی و رفاه اجتماعی عشایر اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌نماید.

  • هدف:

بهبود زندگی، توسعه شاخص های انسانی و رفاه اجتماعی عشایر

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد به بند «د» و «ز» و «ب» ماده «۵» فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال ۱۳۵۳، موافقت نامه شماره «۴۰۹۰۵۰۰۵» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «۳» و بند «۶» ماده «۱۱» تصویب نامه شماره «۱۸۶۸۸/ت۳۲۴۶۷هـ» مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نامه شماره «۱۰۴۲۷۴/۴۰۷۵۵/۲۴» مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ دبیر هیات دولت اقدام احداث نیروگاه های خورشیدی در مناطق عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می‌تواند از طریق سامانه نسبت به درخواست تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنتی و یا تلفن درخواست خدمت نماید و برای احراز هویت به اداره شهرستان مراجعه نماید. متقاضیان متعهد به حفظ و نگهداری از تجهیزات می‌باشند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

رایگان می‌باشد.

  • دوره عملکرد:

این خدمت یک بار برای همیشه برای هر خانوار انجام می‌پذیرد.

  • خاتمه موافقت نامه:

برق رسانی به مناطق عشایری جزو پروژه‌هایی است که اگر در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نیاز تصویب گردد این خدمت ارائه می‌گردد.