امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

09:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت تسطیح و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی عشایر

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر لرستان به منظور ایجاد شغل پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش درآمد و در راستای طرح ساماندهی اسکان عشایر داوطلب اقدام به تسطیح اراضی کشاورزی عشایر می‌نماید.

  • هدف:

بهبود کیفیت زندگی و افزایش درآمد و در راستای طرح ساماندهی اسکان عشایر داوطلب اقدام به تسطیح اراضی کشاورزی عشایر می‌نماید.

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد به بند «د» و «ز» و «ب» ماده «۵» فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال ۱۳۵۳، موافقت نامه شماره «۴۰۹۰۵۰۰۵» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «۳» و بند «۶» ماده «۱۱» تصویب نامه شماره «۱۸۶۸۸/ت۳۲۴۶۷هـ» مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نامه شماره «۱۰۴۲۷۴/۴۰۷۵۵/۲۴» مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ دبیر هیات دولت اقدام به تسطیح اراضی کشاورزی در کانون‌های عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می‌تواند از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک اقدام به درخواست تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنی و بصورت حضوری جهت احراز هویت به اداره شهرستان مراجعه کند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

رایگان می‌باشد.

  • دوره عملکرد:

این خدمت یک بار برای همیشه برای هر خانوار انجام می‌پذیرد.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

تسطیح اراضی کشاورزی در کانون‌های اسکان جزو پروژه‌هایی است که اگر در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نظر تصویب گردد این خدمت ارائه می‌گردد.