امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

10:11

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «آبرسانی سیار به عشایر»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر استان لرستان به منظور تامین آب آشامیدنی بهداشتی در کانون‌های عشایری و برخورداری عشایر و دام‌های آنها از آب مورد نیاز اقدام به آبرسانی سیار به عشایر می‌نماید و برای این منظور از تانکرهای کشنده و تانکرهای ثابت استفاده می‌نماید.

  • هدف:

تامین آب شرب بهداشتی در کانون‌های عشایری در حین کوچ و برخورداری عشایر از آب مورد نیاز  توسط اداره کل امور عشایر

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر لرستان به استناد بند (5) ماده (5) فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال 1353 مجلس شورای ملی، موافقت‌نامه شماره (40905005) مطالعات جامع و عملیاتی ساماندهی عشایر، تبصره (1) و بند (3) تبصره (3) ماده (11)، تصویب‌نامه شماره (18688/ت32467 ه) مورخ 29/3/84 هیات وزیران و آئین‌نامه ساماندهی عشایر اقدام به ارائه خدمت آبرسانی سیار به عشایر می نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

اداره کل امور عشایر لرستان مکلف به تامین آب شرب به میزان 440 هزار لیتر برای 4000 خانوار در سال است. متقاضی می‌تواند از طریق میز خدمت نسبت به درخواست تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنتی اقدام نمایند. ضمنا متقاضیان بصورت حضوری با مراجعه به دستگاه شهرستانی جهت احراز صلاحیت افراد و تحویل مدارک اقدام نمایند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

هزینه خرید آب به عهده متقاضی بوده که برای هر مترمکعب آب شرب بهداشتی میبایست مبلف 240000 ریال پرداخت نماید. ضمنا حمل آب شرب نیز رایگان می‌باشد.

  • دوره عملکرد:

هر سال سهم هر خانوار عشایر 24 متر مکعب در طول سال است که از زمان درخواست آب شرب توسط متقاضی نسبت به تامین و حمل آب طی 3 روز کاری اقدام می‌گردد.

  • خاتمه توافق‌نامه

آبرسانی سیار به عشایر جزو پروژه‌های مستمر می‌باشد و تا مادامی که در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نیاز تصویب گردد ارائه این خدمت استمرار خواهد داشت.