امروز :

1 تیر 1403

ساعت :

10:58

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «آموزش ارکان و اعضای تشکل‌های عشایری»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه درصدد ارائه آموزش‌های لازم به ارکان و اعضای شرکت‌های تعاونی عشایری بوده تا باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح خدمات توسط تشکل‌های عشایری باشیم.

  • هدف:

آموزش به ارکان و اعضای شرکت‌های تعاونی عشایری

  • مسئولیت:

طبق بند 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی عشایری، در راستای آیین نامه نحوه مصرف وجوه حاصل از سهم 3 درصد آموزش بخشنامه 11783/779/11 مورخ 14/6/64 وزیر محترم وقت کشاورزی

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی ملزم به ارائه آموزش به ارکان و اعضای تشکل‌های عشایری است. تشکل‌های عشایری نیز باید از این آموزش‌ها در جهت ارتقا و افزایش کیفیت انجام امور خود استفاده نمایند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمت برای استفاده کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه موافقت نامه:

باتوجه به اهمیت آموزش و نیز وجود اعتبار حاصل از سهم 3 درصد آموزش، در سال‌های آتی استمرار می‌یابد.