امروز :

5 اردیبهشت 1403

ساعت :

08:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

۴۰۰ میلیارد تومان خسارت خشکسالی به عشایر لرستان

سیدضیاء موسوی‌نیا مدیرکل امور عشایر لرستان

سیدضیاء موسوی‌نیا مدیرکل امور عشایر لرستان در دیدار با رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به جمعیت ۱۴ هزار و ۶۰۰ خانواری عشایر استان، گفت: امسال بارندگی کمی داشتیم و رشد گیاه کم شده و ۴۰۰ میلیارد تومان در خشکسالی به دام و زراعت و باغ‌های عشایر استان خسارت وارد شده است.

سیدضیاء موسوی‌نیا اضافه کرد: در این شرایط هر دام عشایر ۱۰ کیلو کاهش وزن داشته و دلال‌ها میش را کیلویی ۱۸ هزار تومان می‌خریدند اما با جو روانی که با خرید تضمینی دام ایجاد شد دلال‌ها عقب کشیدند.

وی سهم عشایر لرستان از پنل‌های خورشیدی را ۱۳۰۰ پنل عنولان کرد و افزود: تاکنون ۲۴۰ دستگاه از این پنل‌ها را در بین عشایر استان توزیع کرده‌ایم.

موسوی‌نیا بیان کرد: همه دستگاه‌ها عضو شورای برنامه‌ریزی استان هستند ولی امور عشایر عضو این شورا نیست تا از حقوق عشایر دفاع کند.