امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

07:29

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

هفتاد سال از اجرای اولین طرح‌های بيمه در ايران می‌گذرد و در این مدت به تدريج گروه‌هاي مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباري و در سال‌هاي اخير با گسترش بیمه‌های اجتماعی، برخي از اقشار بصورت اختياري به عضویت صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي گوناگون درآمده‌اند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي به صورت بيمه و غيره را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف مي‌کند طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.

طي چندين دهه فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مسئول بيمه‌هاي اجتماعي، در عين حال كه بيش از ۹۰ درصد جمعيت كشور با تفاوت در سطح و كيفيت خدمات دريافتي، تحت پوشش بيمه درمان قرار دارند و عليرغم آنكه در بخش بازنشستگي، ميزان پوشش بيمه‌اي حدود ۶۵ درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود، روستایيان و عشاير كه در صف مقدم توليد حياتي‌ترين نيازهاي كشور قرار داشته و بار اصلي خودكفایي در محصولات كشاورزي و دامي را به طور مستقيم و در بسياري از كالاهاي موردنياز جامعه، به طور غيرمستقيم بر دوش مي كشند، از حق بیمه‌های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق‌تر از بقیه‌اند برخوردار نبوده‌اند.

با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه مبناي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز هست، نه تنها دستگاه‌هاي فعال در اين نطام تحت نظارت يك وزارتخانه متولي اجراي قانون مذكور قرار گرفتند بلكه در ذيل اهداف حوزه بيمه‌اي آن مقرر گرديده:

” صندوق‌هاي بيمه‌اي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد( خويش فرمايان و شاغلين غيردائم)، بيمه روستایيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان تشكيل گردد.” (بند د ماده ۳)

همچنين دولت مكلف شد: ” ظرف مدت دو سال ازتاريخ ابلاغ قانون مذكور، امكان زيرپوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.” (تبصره ۲ ماده ۳)

و بالاخره با تصويب آئين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در هيأت وزيران که پس از طي مراحل قانوني و تأئيد نهایي رياست محترم مجلس در مرداد ماه ۱۳۸۴ جهت اجرا ابلاغ گردید، كار اجرا در صندوق عملاً از اوايل شهريورماه آغاز شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مراجعه فرمایید.