امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

20:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

آمار و اطلاعات

جمعیت

همانطور كه در جدول زير مشاهده مي‌كنيد جمعيت عشاير استان لرستان در دو منطقته ييلاقي و قشلاقي نشان داده شده‌است كه تعداد جمعيت در منطقه ييلاقي بيشتر مي‌باشد و همچنين تعداد مردان در بين عشاير بيشتر از زنان مي‌باشد كه شايد به دليل شيوه زندگي و نياز مبرم به نيروي كار مردان باشد.

عشایر ییلاقیعشایر قشلاقی
استانخانوارجمعیتمردزنخانوارجمعیتمردزننسبت جنسیتی
عشایر لرستان14638836904432139369112006373733460302775/112

سواد

عشایر از سطح سواد پایین‌تری نسب به دو جامعه روستایی و شهری برخوردارند و این تلاش مضاعفی را می‌طلبد تا میزان سواد این جامعه را افزایش دهیم و همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید تعداد افراد باسواد در بین مردان عشایر بیشتر از زنان می‌باشد که دلیل آن شاید اعتقاد نداشن عشایر برای تحصیل دختران در شهرهای مجاور و دوری از خانه دانست.

جمعیتییلاقی
قشلاقی
سوادمرد و زنمردزنمرد و زنمردزن
جمعیت باسوادان 6 ساله و بیشتر422172523416983319121895012962

وضعيت دام عشاير استان

نوع دامتعداد برحسب راسدرصد نسبت به دام استاندرصد نسبت به عشاير كشور
گوسفند و بره91077327٪
بز و بزغاله62160238٪
گاو و گوساله2661011/6 %
متوسط سرانه دام عشایر
متوسط سرانه دام خانوارهای عشایری کشور114 راس
متوسط سرانه دام خانوارهای عشایری کشور93 راس
متوسط سرانه دام هر نفر در کشور18 راس
متوسط سرانه دام هر نفر در استان14 راس

تولیدات عشایر

تولیدات دامی عشایر نقش بسیار مهمی در تامین پروتئین غذایی دارد. جامعه عشایری لرستان 25 درصد پروتئین کل استان را تامین می‎کند.تولیدات دامی باعث افزایش درآمد خانوار عشایری شده و در تامین مایحتاج خانواده نیز سهم عمده‌ای دارد. میزان تولیدات عشایری استان در زیر آمده است:

تولیدات
دامی
مقدار تولید شیرمقدار تولید پشممقدار تولید گوشت
2941116010324836341030

صنایع دستی

صنایع دستی عشایر بیشتر توسط زنان و در اوقات فراغت آنان ساخته می‌شود و بیشتر حالت خود مصرفی دارد و در واقع نیاز عشایر را به بازارهای خرید برای وسایل منزل و پرداخت هزینه‌های اضافی بر طرف می‌کند. وضعیت تولید صنایع دستی توسط عشایر استان و همچنین نوع وسیله ساخته شده در جدول زیر آورده شده‌است.

منطقه عشایریییلاقیقشلاقی
صنایع دستیتعداد کل خانوارمقدار تولیدمقدار فروشتعداد کل خانوارمقدار تولیدمقدار فروش
قالی، قالیچه و گبه92055522784732483217
گلیم و زیلو271198470192155368
ورنی و جاجیم49047092323263288169
پلاس(چادر)3579491025004910
حصیر (متر مربع)1640170017512571534471
خورجین، توبره و مشابه(عدد)39716052264651687221
چوقا (عدد)91247434604
کلاه، دستکش،جوراب، گیوه و پاپوش(عدد، جفت)120921343924025