امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

18:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

آشنایی با فعالیت‌ها

راهبردهای محوری  اداره کل امور عشایر استان

۱ – ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی .

۲ – اهتمام در تعامل عشایر و منابع طبیعی و تاثیر آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار.

۳ – شناسایی، سازماندهی و بکارگیری عناصر موثر در ساماندهی کوچ و مدیریت چرا.

۴ – ساماندهی به مدیریت بومی، تثبیت حقوق عرفی و افزایش مشارکت موثر عشایر.

۵ – حفظ و بهبود شیوه معیشت عشایر و اقتصادی نمودن دامداری آنان.

۶ – توسعه و بهبود و اشتغال، ارتقاء بهره‌وری و تنوع‌بخشی به تولید و منابع درآمدی در مناطق عشایری.

۷ – تدوین و ترویج فرهنگ دانش بومی و مهارت‌های خاص عشایر.

۸ – زمینه‌سازی، متناسب‌سازی و بکارگیری فناوری در جامعه عشایری.

۹ – توسعه صنعت گردشگری در مناطق عشایری.

۱۰ – توسعه آموزش و فراهم نمودن زمینه تحقیقات و مطالعات در جامعه عشایری.

۱۱ – ساماندهی و اسکان عشایر داوطلب در مناطق مستعد.

نیازها جهت نیل به اهداف و رسالت‌های اداره کل:

  • افزایش اعتبارات تملک سرمایه‌ای
  • جذب نیروی متخصص و مجرب با توجه به چارت تشکیلاتی و همچنین ریزش نیروهای موجود به علت بازنشستگی به نحوی که تا پایان برنامه پنجم قریب به 10 نفر ازنیروهای اداره کل بازنشسته می‌گردند .
  • ارتقاء سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی موجود و ارائه آموزش‌های لازم  .