امروز :

30 شهریور 1400

ساعت :

06:55

اداره کل امور عشایر استان لرستان

تزئینات عشایر

تهیه کشک

کوچ عشایر

لباس عشایر

چراگاه دام عشایر

سیاه چادر