امروز جمعه 28 شهريور 1399 - Today: 2020/9/18
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
     

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1


سه شنبه 8 بهمن 1398 - 8:20
آقای مهندس کریمی موردتشویق ریاست سازمان جهادکشاورزی استان لرستان قرارگرفت
آقای مهندس کریمی موردتشویق ریاست سازمان جهادکشاورزی استان لرستان قرارگرفت
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایراستان لرستان،جلسه هماهنگی مباحث عمرانی،اقنصادی وفرهنگی جاممعه عشایری باحضورریاست محترم سازمان جهادکشاورزی وهیئت همراه درسالن جلسات اداره کل امورعشایر برگزار گردیددراین جلسه پس سخنان مهندس کریمی حاضرین درجلسه باریاست محترم جهادکشاورزی صحبتهایی رادرمیان گذاشتن که آقای مهندس بازدارپس ازگفتگوباحاضرین ازتلاش های ارزشمندوصادقانه مجموعه نیروهای اداره کل امورعشایردربهره گیری ازتعهد،تخصص وکاربردمهارتهادراجرای برنامه های هدفمندوپیشبرد اهداف جامعه عشایری تقدیرکرد،درپایان ازآقای مهندس کریمی مدیرکل وچندنفردیگر ازکارکنان امورعشایربااهداءلوح سپاس،تقدیربعمل آمد.

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com