امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398 - Today: 2020/2/19
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1


پنج شنبه 23 آبان 1398 - 12:08
هویت گذاری وبیمه دام های عشایرلرستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان آقای مهندس ضرونی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری لرستان اعلام کرددرطرح هویت گذاری دام عشایرتاکنون پیش از30هزارراس ازدام های عشایرلرستان هویت گذاری شده واین طرح تاهویت گذاری آخرین دام عشایرادامه دارد.آقای ضرونی همچنیین اعلام کردتوسط کارگزاران بیمه دام ومحصولات دامی اتحادیه وتشکلهاکه پیش ازیکصدهزارراس دام عشایربیمه شده واستقبال عشایرنیزخوب میباشد.
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com