امروز پنج شنبه 3 تير 1400 - Today: 2021/6/24
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
     

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1


سه شنبه 4 خرداد 1400 - 10:49
جلسه کمیته عشایری کنگر6300شهیدگرانقدرلرستان برگزارشد
جلسه کمیته عشایری کنگر6300شهیدگرانقدرلرستان برگزارشد
درمورخه2/3/1400راس ساعت10صبح جلسه کنگره6300شهیدگرانقدرلرستان باحضوراعضاءکمیته عشایری به ریاست آقای مهندس موسوی نیامدیرکل امورعشایرودبیرکنگره دراداره کل امورعشایرلرستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان درمورخه2/3/1400راس ساعت10صبح جلسه کنگره6300شهیدگرانقدرلرستان باحضوراعضاءکمیته عشایری به ریاست آقای مهندس موسوی نیامدیرکل امورعشایرودبیرکنگره دراداره کل امورعشایرلرستان برگزارگردید.

اپتداآقای موسوی ضمن خیرمقدم به حضارگفتندیادواره‌ی شهدا برای شنیدن پیام شهید است. تکریم وتجلیل ازشهداوشهدای عشایری نه زمان میشناسدنه مکان وتمامی شهدابه گردن ماحق دارندوماهرکاری برای خانواده شهداانجام دهیم قطره ایست درمقابل دریاایشان گفتندمامعتقدیم که همه ی مردم ایران قدردان خون شهداهستن ونمونه بارزآن آن تشیع وتدفین شهدای کمنام است که آنهارامثل فرزندان خودمیدانن وبه خاک میسپارندوی گفت شهدانیازبه ماندارند واین ماهستیم که نیازمندبه شفاعت شهدادرروزقیامت هستیم واگردرحال حاضرآرامش وآسایشی درکشوروجودداردبه پاس خون شهداست ومابایدازخون شهداپاسداری کنیم وی اظهارداشت که عشایرلرستان 5درصدازجمعیت استان راتشکیل میدهندوازتعداد6300شهیدگرانقدراستان یکهزارشهیدمتعلق به جامعه عشایری میباشدیعنی به نسبت جمعیت سه برابرشهیدتقدیم انقلاب کرده است وی همچنین اشاره ای به سابقه کنگره درسال99وکمیته های زیرمجموعه وشرح وظایف کمیته عشایری کردندوگفتندهریک ازاعضاءکمیته وظایفی بعهده دارندکه بایدبرای برگزاری هرچه بهترکنگره وارج نهادن به خون شهداودرجهت پیش برداهداف خودمان که همان خدمت به مردم است موفق وسربلندباشیم.

درادامه آقای کوشکی نماینده دامپزشکی لرستان گفتنددرراستای کنگره دامپزشکی نیزبه وظایف خودعمل کرده ودرمناطق عشایری تحت عنوان یادواره شهدااقدام به واکسیناسیون وسم پاشی دام های عشای (سم ضدکنه)خواهدکرد.سپس آقای بیرانوندازسپاه عشایری نیز بیان کرد: افتخار و توفیق بسیار بزرگی برای ماست که بتوانیم در خدمت خانواده های معظم شهداباشیم  این عزیزان که انصافا صفحات زرین  بر کتاب تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی هستندنبایدبه فراموشی سپرده شوندایشان گفتندکه طرح شهیرسلیمانی دررابطه باکروناوخدماتی ازقبیل بسته های معیشتی افتتاح پروژه های آبرسانی واردوهای جهادی دربحث ساخت خانه های محرومین.

درپایان مصوباتی به شرح ذیل اتخاذگردید:

1-مستندسازی کلیه پروژه های عمرانی به نام کنگره شهدا.

2-راه اندازی یک کانال دربسترفضای مجازی بین اعضاء کمیته.

3-مقررگردیداداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری تعداد40دستگاه آبگرمکن خورشیدی دراختیارخانواده های شهدای عشایرقراردهد.

4-مقررگردیدجهت مستندسازی وگزارش کارکمیته باصداوسیمای مرکزهماهنگی های لازم بعمل آید.

5-مقررگردیدادارات عضوکمیته یک هفته قبل ازافتتاح پروژه درقالب کنگره شهدابه روابط عمومی اداره کل امورعشایراطلادهندتاهماهنگی باصداوسیماجهت مستندسازی بعمل آید.

6-مقررگردیدهماهنگی لازم بین اعضاءکمیته جهت یادمان شهدابعمل آید.

7-مقررگردیدسازمان جهادکشاورزی باهماهنگی سپاه عشایری عکس های شهدارابازسازی نماید.

8-اجرای یادواره وجشن های پیروزی انقلاب اسلامی درمناطق عشایری توسط اداره کل امورعشایروباهمکاری ادارات عضوکمیته.

9-مقررگردیدچاپ کتاب وکتابچه یادواره های شهدای عشایری توسط آموزش وپرورش عشایری صورت گیرد.

10-مقررگردیدتمامی اعضاءکمیته به خانواده های شهدای عشایرسرکشی وبااهداءلوح وهدیه ازآنان تقدیرنمایندوگزارش راجهت مستندسازی به روابط عمومی اداره کل امورعشایرارائه نمایند.

11-مقررگردیدخانواده های شهداوشهدای عشایری درسطح استان شناسایی ودرقالب رزمایش (کمک های مومنانه و....)باحضوراعضاء کمیته درراستای کنگره شناسایی گردد.

12-مقررگردیداداره کل امورعشایرازسهمیه پنل های خورشیدی به عنوان رزمایش کنگره بین خانواده های شهدای عشایری بارعایت مقررات اقدام نماید.

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com