امروز دوشنبه 30 فروردين 1400 - Today: 2021/4/19
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
     

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1


چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 14:08
8هزارتن نهاده های دامی دردی وبهمن توزیع شده
8هزارتن نهاده های دامی دردی وبهمن توزیع شده
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان درجریان بازدیدازمنطقه عشایری درک کوه پشتکوه آقای مهندس سیدضیاموسوی گفتنددرراستای خدمات رسانی به عشای عزیزدرطول مدت فقط دوماه(دی وبهمن)8هزارتن نهاده های دامی بین عشایرتوزیع شده وفرایندخریدوتوزیع جوهمچنان کماکان ادامه داردوتازمانیکه مراتع ازگیاه غنی میشوددام عشایردرمراتع ادامه خواهدداشت ودرحال حاضرهیچگونه مشکلی درتوزیع نهاده های دامی نداریم
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com