امروز جمعه 24 مرداد 1399 - Today: 2020/8/14
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
     

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1


سه شنبه 7 مرداد 1399 - 11:09
اطلاعیه استخدامی
اطلاعیه استخدامی
به اطلاع پذیزفته شدگان آزمون استخدامی دراداره کل امورعشایر لرستان که کارنامه قبولی راازسایت سازمان سنجش دریافت نموده اندمیرساندکه به همراه داشتن مدرک موردنیاز(کارنامه قبولی-عکس3*4شیش قطعه-کپی ش ش خودوافرادتحت تکفل-کپی مدرک تحصیلی-تاییدیه مدرک تحصیلی-کپی کارت ملی وپایان خدمت هردوصفحه-گواهی عدم سوءپیشینه-گواهی سلامت جسمانی-گواهی عدم اعتیاد-نظریه گزینش)جهت تشکیل پرونده کارگزینی وانجام مراحل مربوط به استخدام حداکثرتا30مردادماه به اموراداری این اداره کل مراجعه نمایند.لازم به ذکراست چنانجه داوطلبی درموعدمقررمراجعه ننمایدبمنزله انصراف ازاستخدام تلقی خواهدشد.روابط عمومی اداره کل امورعشایرلرستان.
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com